VNIX-NOG

HỘI NGHỊ ĐIỀU HÀNH KẾT NỐI TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA

VNIX-NOG 2018

Ngày 24/08/2018

Địa điểm: Pullman Danang Beach Resort

101 Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khuê, 550000 Đà Nẵng

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

TRÌNH BÀY

 08:20 - 08:50

Đăng Ký

Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

 08:50 - 09:00

Khai mạc Hội nghị

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

 09:00 - 09:30VNIX - Update

Nguyễn Trần Hiếu - Kỹ sư Đài DNS - VNIX 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

 09:30 - 09:45

Secure Inter-domain Routing with RPKI

Ông Srinivas (Sunny) Chendi

Chuyên gia tư vấn chính sách và phát triển cộng đồng APNIC

 09:45 - 10:00Kinh nghiệm triển khai RPKI tại JPNIC

Ông Hiroki Kawabata

Trung tâm Internet Nhật Bản (JPNIC)

 10:00 - 10:30

Routing Security Landscape

Ông Aftab Siddiqui - Technical Engagement Manager - Asia Pacific

Internet Society (ISOC)

 10:30 - 10:40Giải lao 
 10:40 - 11:10

Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý bảng định tuyến và điều khiển lưu lượng tập trung cho ISP

Ông Hoàng Trường - Ban Khai thác mạng VNPTNet

 11:10 - 11: 40

Metro Enthernet

Ông Nguyễn Như Thành - Giám đốc Trung tâm điều hành mạng

CMCTelecom

 11:40 - 12:10

Being Open: Facebook and Its Edge

Ông Matt Jansen, Quản lý chiến lược của Facebook

12:15 - 13:30Nghỉ trưa

 

 13:30 - 14:00

Kinh nghiệm triển khai CGNAT tại FPT Telecom

Ông Hoàng Trường Giang - Chuyên gia hệ thống FPT Telecom 

 

 14:00 - 14:30Áp dụng công nghệ Big data xây dựng hệ thống giám sát và thống kê dữ liệu truy vấn hệ thống DNS quốc gia

Ông Trần Cảnh Toàn - Phó phòng Kỹ thuật Trung tâm Internet Việt Nam

 14:30 - 15:00Technical Identifiers Policies that change the InternetÔng Srinivas (Sunny) Chendi - Chuyên gia tư vấn chính sách và phát triển cộng đồng APNIC
 15:00 - 15:10Giải lao 
 15:10 - 15:40Public NTP Service Deployment Use case

Ông FUJIMURA Sho - Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin

Trường đại học Kukuoka, Nhật Bản

 15:40 - 16:10

Internet Noise 

Ông Louis Poinsignon - Kỹ sư hệ thống Cloudflare

 16:10 - 16:40Data Center Interconnect - Open cloud interconnect solution - VXLANKỹ sư hệ thống hãng Cisco/HP/Juniper
 16:40 - 17:00Thảo luận/Bế mạcTrung tâm Internet Việt Nam
 18:00 - 20:00Tiệc tối