VNIX-NOG
Ông Nguyễn Hồng Thắng

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Phó Giám Đốc Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Làm việc tại VNNIC từ năm 2000. ông Nguyễn Hồng Thắng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động an toàn ổn định cho Hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia .VN và Trạm trung chuyển Internet quốc gia Việt Nam (VNIX). Tới năm 2011, ông Thắng đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật và công nghệ của VNNIC. 

Một trong những đóng góp lớn nhất của ông Thắng là xây dựng, triển khai "Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền DNS .VN" và các hoạt động thúc đẩy tỷ lệ triển khai, ứng dụng IPv6 tại Việt Nam. 

Ông Nguyễn Trường Giang

Ông Nguyễn Trường Giang

Trưởng Đài DNS-VNIX

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

Ông Nguyễn Trường Giang là người có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng, quản lý và triển khai hệ thống mạng, hệ thống dịch vụ, hệ thống an toàn an ninh,… Hiện tại ông là người quản lý, vận hành, khai thác hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX, hệ thống DNS quốc gia, các hệ thống dịch vụ, an toàn an ninh của VNNIC bao gồm cả các mạng IPv6 quốc gia và các dịch vụ IPv6.

Ông Trần Cảnh Toàn

Ông Trần Cảnh Toàn

Phó trưởng phòng Kỹ thuật

Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

Làm việc tại VNNIC từ năm 2009, ông Trần Cảnh Toàn chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống phần mềm, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu tại VNNIC. Các dự án nổi bật của ông Toàn phải kể đến xây dựng hệ thống quản lý tên miền theo chuẩn giao thức EPP (SRS-EPP), hệ thống quản lý tên miền tiếng Việt, hệ thống giám sát DNS/DNSSEC,...

Bên cạnh 12 kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển phần mềm, ông còn là kỹ sư chịu trách nhiệm nghiên cứu và triển khai Big Data tại VNNIC. 

Ông Hoàng Trường Giang

Ông Hoàng Trường Giang

Kỹ sư Trung tâm Điều hành mạng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

Ông Hoàng Trường Giang có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai, tư vấn thiết kế, tối ưu hệ thống mạng Enterprise, ISP. Sau khi đạt được chứng chỉ CCIE, anh chịu trách nhiệm trong việc nghiên cứu phát triển, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hệ thống mạng core của FPT Telecom.

Ông Hoàng Trường

Ông Hoàng Trường

Ban Khai thác mạng, VNPT-NET

Tập đoàn VNPT

Ông Hoàng Trường có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IP/Internet và tích hợp hệ thống tại VNPT và FPT. Hiện tại, ông chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và quy hoạch tối ưu hệ thống mạng IP Core của VNPT. 

Ông Nguyễn Trần Hiếu

Ông Nguyễn Trần Hiếu

Đài DNS-VNIX 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Ông Trần Hiếu làm việc tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) từ năm 2004. Hiện tại, ông chịu trách nhiệm quản trị hệ thống VNIX.

Ông Nguyễn Như Thành

Ông Nguyễn Như Thành

Giám đốc Trung tâm Điều hành mạng

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMCTelecom) 

Ông Nguyễn Như Thành quản lý toàn bộ hạ tầng mạng lưới của công ty CMCTelecom. Gia nhập CMCTelecom từ năm 2009, Ông Nguyên Như Thành được phân công phụ trách công tác quy hoạch, định cỡ và thiết kế mạng lưới CMCTelecom trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đức Thọ

Ông Nguyễn Đức Thọ

Kỹ sư nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

- Kỹ sư Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ mới – Trung tâm Chiến lược Mạng lưới và Đổi mới Công nghệ - Tổng Công ty Mạng lưới Viettel;

- 5 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới về hạ tầng kết nối và siêu kết nối cho mạng lưới Viettel.