VNIX-NOG

Tài trợ tiệc tối

Tài trợ tiệc trưa

Tài trợ Internet

Tài trợ quà tặng

Tài trợ Lucky Draw

 HỘI NGHỊ VNIX-NOG

Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX-NOG) là diễn đàn kỹ thuật thường niên được tổ chức bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). VNIX-NOG được tổ chức nhằm nâng cao vai trò quản lý, hợp tác thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống VNIX nói riêng và Internet Việt Nam nói chung.  

Hội nghị được tổ chức theo mô hình NOG quốc tế. Tại đây, các thành viên tham dự có cơ hội kết nối, trình bày, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình quản lý/ vận hành/ khai thác các hệ thống kết nối VNIX, cung cấp dịch vụ Internet cho cộng đồng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cập tới các vấn đề về công nghệ mới hiện nay nhằm cung cấp cho các thành viên tham dự cũng như cho cộng đồng xu hướng phát triển về kỹ thuật, giải pháp, công nghệ liên quan tới Internet. 

Với chủ đề an toàn định tuyến (Routing Security), VNIX-NOG 2018 được tổ chức vào ngày 24/8/2018, tại Pullman Danang Beach Resort, thành phố Đà Nẵng; với sự tham gia của một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo và chuyên gia của các thành viên kết nối VNIX, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet và các chuyên gia của các tổ chức Internet quốc tế (ISOC, APNIC,...). 

Các hội nghị VNIX-NOG đã được tổ chức: